Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Pripisana kružnica trokutu

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je ΔABC trokut, te a, b, c njegove stranice i α, β, γ njegovi kutovi. Može se pokazati da se simetrale kuta α i simetrale preostalih dvaju vanjskih kutova trokuta sijeku u jednoj točki. Kružnica kojoj je središte u toj točki, a dira stranicu a, zove se pripisana kružnica trokutu i označava se sa ka(Oa, ra). Analogni se definiraju i kb(Ob, rb) i kc(Oc, rc).
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2