Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Paralelna projekcija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su l i l' dva pravca u ravnini, te neka je t njihova transverzala. Neka t siječe l i l' u točkama A i A' redom. Za svaku točku Pl neka je tP pravac kroz P paralelan sa t. Definiramo preslikavanje ƒ : ll' na sljedeći način. Neka je ƒ(A) = A' i ƒ(P) = P' = tPl'. To se preslikavanje zove paralelna projekcija sa l na l' u smjeru pravca t.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2