Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Izlomljena linija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Izomljena linija je unija konačno mnogo različitih dužina   A0A1  ,  A1A2  …  An-1An   u ravnini,
zadanih u određenom poretku, tako da se jedan kraj svake dužine (osim zadnje) podudara s jednim krajem naredne dužine. Dužine koje čine izlomljenu liniju zovu se stranice, a njihovi krajevi su njeni vrhovi. Obzirom na dani poredak dužina i vrhova, prvi vrh prve dužine A0 je početak, a drugi vrh zadnje dužine je kraj An izlomljene linije.
Izlomljena linija koja se sastoji od dužina   A0A1  ,  A1A2  …  An-1An   zapisuje se samo
pomoću vrhova A0 A1 A2An.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2