Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kut poligona

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su A, B, C tri vrha poligona, takva da su vrhovi B i C susjedni vrhu A. Kut poligona kod vrha A je onaj od dva kuta kojeg čine stranice
  AB  i  AC   čiji presjek s dovoljno malim krugom oko A leži u unutrašnjosti poligona.

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2