Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Ploština poligona

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je P skup svih poligona u ravnini, uključujući i . Površina ili ploština p na skupu P je funkcija p: PR s ovim svojstvima

(P1) p(Π) > 0,      ∀ Π ∈ P, (aksiom pozitivnosti)
(P2) p1 + Π2) = p1) + p2),      ∀ Π1, Π2P, (aksiom aditivnosti)
(P3) Ako je Π1 Π2, onda je p1) = p2), (aksiom invarijantnosti obzirom na sukladnost, tj. izometrije)
(P4) Postoji bar jedan kvadrat K sa stranicom 1 takav da je p(K) = 1 (aksiom normiranosti).

Broj p(Π) zovemo površina poligona Π.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.


Font 1 Font 2