Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Pozitivan trokut

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je dan ΔABC i neka je O bilo koja točka ravnine. Za OAB kažemo da je pozitivan obzirom na ΔABC ako točke O i C leže u istoj poluravnini određenoj pravcem AB i pišemo ε(OAB) = 1. Ako točka O leži na pravcu AOB, onda pišemo ε(OAB) = 0.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2