Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Tetiva kružnice

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je k(O, r) kružnica sa središtem O i polumjerom r.
Ako su A i B dvije točke na kružnici, onda se dužina   AB   zove tetiva kružnice
s krajevima A i B.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2