Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Luk kružnice

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je k(O, r) kružnica sa središtem O i polumjerom r.
Svaka tetiva   AB   kružnice dijeli kružnicu na dva dijela. Svaki od tih dijelova zovemo
luk kružnice.
Te lukove bilježimo s   AT1B  i   AT2B   gdje su T1 i T2k(O, r) bilo koje točke
s različitih strana pravca AB.
Obično se pod lukom   AB  smatra manji luk od dva luka određena tetivom   AB  .

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2