Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Obodni kut nad lukom

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je k(O, r) kružnica sa središtem O i polumjerom r. Neka je   AB   tetiva koja nije
promjer.
Kut eksplementaran središnjem kutu ∠AOB nad lukom   AB   zovemo obodnim
(perifernim) kutom nad lukom   AB .

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2