Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Homomorfizam prstena

Engleski naziv: Ring homomorphism

Definicija:
Neka su P i Q prstenovi, a

preslikavanje. Kažemo da je f homomorfizam prstena P u prsten Q ako je

Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2