Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Jednakosastavljivi poligoni

Engleski naziv: ???

Definicija:
Dva poligona Π i Π' su jednakosastavljivi ili rastavno jednaki i pišemo Π ≡ Π' ako postoje poligoni Π1, Π2, …, Πn i Π'1, Π'2, …, Π'n takvi da je Π1 ≅ Π'1, Π2 ≅ Π'2, …, Πn ≅ Π'n (tj. u parovima su kongruentni ili simetrični) i Π = Π1 + Π2 + … + Πn, Π = Π'1 + Π'2 + … + Π'n.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2