Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Monomorfizam prstena

Engleski naziv: Ring monomorphism

Definicija:
Neka su P i Q prstenovi, a

homomorfizam prstena. Kažemo da je f monomorfizam prstena P u prsten Q ako je f injekcija.
Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2