Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Pravokutnik pridružen trokutu

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je zadan tokut ΔABC s bazom   BC   i neka su D i E polovišta od   AB   i   AC , a p = DE.
Neka su nadalje   BF ,   AG   i   CA   okomice na p. Tada pravokutnik BCHF zovemo
pridruženi pravokutnik trokutu ΔABC.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2