Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Homeomorfni skupovi

Engleski naziv: ???

Definicija:
Za skupove S i S' kažemo da su homeomorfni ako postoji homeomorfizam ƒ : SS'.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2