Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Izomorfizam prstena

Engleski naziv: Ring isomorphism

Definicija:
Neka su P i Q prstenovi, a

homomorfizam prstena. Kažemo da je f izomorfizam prstena P u prsten Q ako je f bijekcija. Kažemo da su prstenovi P i Q izomorfni ako postoji barem jedan izomorfizam između njih i pišemo


Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2