Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Slični konveksni poligoni

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su A1A2An i A'1A'2A'n dva konveksna n - terokuta. Kažemo da su slični ako je α1 = α01, α2 = α'2 … αn = α'n i a1 / a'1 = a2 / a2 = … an / a'n.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2