Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Inverzija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je M ravnina i OM čvrsta točka, a R > 0 zadani pozitivan broj. Preslikavanje

ΙO : M \ {O} → M \ {O},      ΙO(T) = T'

zove se inverzija s centrom O i radijusom R > 0, ako su točke O, T i T' kolinearne, T i T' s iste strane točke O i ako vrijedi |OT| · |OT'| = R2. Inverzija u ravnini se katkada zove i zrcaljenje na kružnici.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2