Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Konstruktibilan realan broj

Engleski naziv: ???

Definicija:
Kažemo da je realni broj x moguće elementarno konstruirati ili da je konstruktibilan ako je xQ ili xQ1, ρ2, …, ρk) (kvadratno proširenje skupa Q sa ρ1, ρ2, …, ρk), gdje je ρi = √Ai, AiQ, i = 1, … k, a ρiQ1, ρ2, …, ρi-1) (pri čemu uzimamo Q = Q0)).
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2