Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Konstruktibilan kompleksan broj

Engleski naziv: ???

Definicija:
Kažemo da je kompleksan broj z moguće elementarno konstruirati ili da je konstruktibilan ako je moguće elementarno konstruirati njegov realni dio Rez i imaginarni dio Imz, tj. ako su Rez i Imz konstruktibilni realni brojevi.
Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2