Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Slučajna varijabla

Engleski naziv: Random Variable

Definicija:

Neka je (Ω, F, P) vjerojatnosni prostor. Funkcija X:Ω→R je slučajna varijabla ako je

X-1(A) ∈ F, ∀A ∈ B

gdje je B Borelova σ-algebra na R.

Ako je Ω konačan ili prebrojiv skup onda svaku funkciju X:Ω→R nazivamo slučajna varijabla.

Neka je E⊆Ω i X:E&rarrR. Kažemo da je X slučajana varijabla na E ako je

X-1(A) = {ω∈E; X(ω) ∈A} ∈F, ∀A ∈B.


Izvor:

Teorija vjerojatnosti, Nikola Sarapa, Zagreb, 2002.

Font 1 Font 2