Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

σ-algebra inducirana slučajnom varijablom

Engleski naziv:

Definicija:

Neka je X slučajna varijabla na (Ω, F, P). σ-algebra inducirana slučajnom varijablom X, koju često označavamo sa σ{X}, definirana je sa

σ{X} = { X-1(A); A∈B},

gdje B označava Borelovu σ-algebru na R.


Izvor:

Teorija vjerojatnosti, Nikola Sarapa, Zagreb, 2002.

Font 1 Font 2