Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

r-ti apsolutni moment slučajne varijable

Engleski naziv:

Definicija:

Neka je X slučajna varijabla na vjerojatnosnom prostoru (Ω, F, P) i r>0. Očekivanje od |X|r ( E[|X|r] ) zovemo r-ti apsolutni moment od X.


Izvor:

Teorija vjerojatnosti, Nikola Sarapa, Zagreb, 2002.

Font 1 Font 2