Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Karakteristika

Engleski naziv: Characteristic

Definicija:
Neka je prsten. Kažemo da je

(1) karakteristike m, ako je m najmanji prirodni broj sa svojstvom da je

(2) karakteristike 0, ako takav broj ne postoji.

Za karakteristiku prstena obično pišemo

Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2