Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Vektor

Engleski naziv: Vector

Definicija:
Neka je sa

označen skup svih orijentiranih dužina u E3. Na skupu definiramo relaciju
ekvivalencije na ovaj način: kažemo da su orijentirane dužine ekvivalentne
i pišemo


,

ako i samo ako te dužine imaju zajedničko polovište.

Klasu ekvivalencije određenu orijentiranom dužinom označavamo sDefiniramo skup svih klasa ekvivalencije, tj. kvocijentni skup

Svaki element iz skupa V3, tj. svaku klasu ekvivalencije orijentiranih dužina nazivamo vektor, a skup V3 nazivamo prostor vektora. Vektore kraće označavamo malim slovima sa strelicom, npr.
Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2